ZWIĄZANE Z ŻYCIEM CODZIENNYM

W przeciwieństwie do żmawiarki kosa nie ma nic wspólnego z blichtrem, bylejakością, frywol- nością, mydleniem oczu, modą. Kosa pozwala homo faber na pracę nigdy nie gojącą się, zupełnie jak rana w boku Chrys­tusa. Kosa, którą traktuję tutaj jako symbol uwstecznienia, daje prostą słomę, „nadającą się na wszystko”. Dąb, prosta słoma, budzą zaufanie i podziw dla ich wielu zastosowań, dla solidnej wielofunkcyjnaśai. Dębowy próg, dach poszyty prostą słomą, skórzane buty przechodzące ze starszych nóg na młod­sze w wielodzietnej rodzinie itp. są wytworami doskonale peł­niącymi funkcje użytkowe, związane z życiem codziennym i tylko w tym sensie są „piękne”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!