ZŁOŻONY SYSTEM

Mamy raczej do czynienia ze złożonym systemem wzajem­nych wpływów i uwarunkowań o strukturze dynamicznej. Procesualny charakter tej struktury przejawia się w nie­ustannym przemienianiu postaw jednej w drugą. Niepostrze­żenie dla nas samych praktycznie czymś zainteresowani, zo­stajemy porwani do estetycznej kontemplacji. Kontemplacji, która nie wyczerpuje się w sobie samej, lecz ma moc prze­kształcania naszych planów. Zmiany te przejawiają się jako wahania jakim ulegają na­sze postawy pomiędzy pro- i aestetyzmem.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)