ZGODNIE ZE STANOWISKIEM

Zgodnie ze stanowiskiem pluralistycz- i nym, które przyjmuję, owe „konkretne kształty” wartości  są odrębnymi wartościami. Bowiem wartość estetyczna przed­miotu zależy bardzo ściśle od konkretnych zmysłowych, for­malnych i semantycznych osobliwości cech tego przedmiotu. Dodajmy, że często drobna zmiana jakości przedmiotu powo­duje duże zmiany jego walorów ekspresyjnych. Wymownym przykładem bywają minimalne różnice czysto aktustycznych ] parametrów jakiejś kompozycji w interpretacji różnych dy­rygentów, przynoszące znaczne odrębności w warstwie ekspre­syjnej lub emocjonalnej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!