ZAINTERESOWANIE ESTETYCZNE

Zainteresowanie estetyczne, jak każde z odczuć przycią­gającej siły wartości, może stać się motywem działania. Może modyfikować jego przebieg, określać jego cel i jego rezultaty. Podobnie jak piękno pozostaje czymś nieobojętnym dla na­szych działań, tak może stać się środkiem dla modyfikacji działań naszych partnerów. Znajomość preferencji estetycz­nych naszych bliźnich jest ważnym elementem wzajemnych stosunków. Tezy powyższe w niczym nie naruszają przekonania o ab­solutnym, do niczego nieredukowalnym, autotelicznym charak­terze wartości estetycznych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)