Z UWAGI NA TRADYCJĘ

Takie opisy wnętrz mieszkań rodzin badanej grupy spo­łecznej nie są odosobnione. Przestrzegana jest zasada trady­cyjnego wystroju wnętrz mieszkalnych, dominują w nich obra­zy o treści religijnej, portrety i fotografie członków rodziny, spradyczmie obrazy plastyków amatorów. Do dekoracji wnętrz mieszkalnych wykorzystuje sdę też metaloplastykę popularną, kryształy, sztuczne kwiaty i sztucznie owooe. Przedmioty wy­pełniające zorganizowaną przestrzeń życia rodziny — miesz­kanie nie zawsze są „nośnikami wartości” estetycznej.Z uwagi na tradycję, silne związki rodzinne ze środowiskiem wiejskim, wiele rodzin zachowało tradycyjne obyczaje ludo­we związane z kultem religijnym (Wigilia — Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Zielone Świątki), uroczystościami ro­dzinnymi (wesela, chrzciny, imieniny, pogrzeby).

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)