WYRAŻENIE BEZ TRUDU

Można sobie bez trudu wyobrazić, że nie wpływa wcale, lub nawet, przeciwnie, wpływ ten jest dlań negatywny. Szarość, nijakość i brzydota codzienności sta­je się dlań tym bardziej dolegliwa, tym trudniejsza do znie­sienia im wspanialszy i częściej odwiedzany jest świat prze­żyć odświętnego — co nie musi w tym przypadku znaczyć sporadycznego — uczestnictwa. Uczestnictwo w kulturze mo­że się wówczas stać dla człowieka formą ucieczki z codzien­ności, tak, jak przysłowiowa niegdyś popularność wśród domo­wej służby tkliwych romansów była dla służebnych dziewcząt ucieczką w niedostępny im świat ich państwa, tym bardziej pożądany, że wyobrażony a nie realny.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!