WSPÓŁCZESNE WNIOSKI

Analiza tych opozycji pozwala z jednej strony wyciągnąćwniosek, że świat współczesny — rzeczywistość społeczną kształtowaną w procesie urbanizacji i uprzemysłowienia cechuje ostry dualizm wartości. Dualizm nie znany dawnym kulturom, nie tylko przedpiśmiennym, ale i tradycyjnej kul­turze ludowej, chłopskiej. Ale z drugiej strony analiza wielu zjawisk społecznych dowodziłaby czegoś wręcz odmiennego — że to właśnie w owych dawnych, tradycyjnych kulturach ist­niał ostry przedział, wyraźna opozycja między odświętną a co­dzienną sferą życia, której świat kultury współczesnej jest właśnie pozbawiony.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)