WARTOŚCI ESTETYCZNE W ŚRODOWISKU

Jednak w tym środowisku wartości este­tyczne zajmują jedno z ostatnich miejsc i nie cieszą się wśród rodzin wysoką popularnością. W obrębie ich zarysowuje się wyraźna akceptacja tych wartości, wówczas kiedy poszczegól­ni członkowie ulegają istotnym wpływom wychowawczym in­stytucji systemu oświatowego i kulturalnego. Kształtują oni też przez samowychowanie u siebie potrzeby i zainteresowa­nia estetyczne. Taka sytuacja wymaga, aby proces wychowania przez sztu­kę wykraczał poza tradycyjny zasięg instytucji oświatowych — aby objął kształtowanie postaw, przeżyć, smaku estetycznego oraz ocen wartościujących.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)