W RÓŻNYM STOPNIU

Bo przecież każdy, choć w różnym stopniu, posiada je, nawet jeśli różnie je sobie wyobraża i pojmuje.  Wobec codzienności nie stosujemy więc kryteriów este­tycznych, natomiast — i tu tkwi pozorny paradoks — zgłasza­jąc wobec niej postulaty estetyczne, chcemy, aby stała się ona jakby mniej codzienna, jakby bardziej odświętna. Mam tu ńa myśli nie tylko potoczną świadomość tzw. „szarego człowieka”. Nawet w najbardziej radykalnych postulatach adresowanych do polityki kulturalnej przez naukowców, publicystów, dzia­łaczy kultury, żądających stworzenia warunków dla stałego, codziennego wręcz uczestnictwa człowieka w kulturze, po­brzmiewa owo pragnienie, aby co dzień było święto, albo przy­najmniej jego cząstka lub namiastka.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)