W MIARĘ STARZENIA

Żyjąc w niej człowiek, którego los polega na byciu chłopem, s z upływem swojej indywidualnej biografii coraz nieodwołal- , niej staje się istotą naznaczoną niedostatkiem. Po jego mło­dości można się jeszcze spodziewać jako takiej chłonności w przejmowaniu „nowinek”,. złamania „uświęconych” standar- : dów piękna, które obowiązują społeczność wiejską, otwarcia się ;na wielkopańskie czy wielkomiejskie wzory przeżyć estetycznych.W miarę starzenia się chłop traci więc wrażliwość estetycz­ną na codzienność w sensie’ upiększa jąco-udogodniających zmian. Gotów jest jednak przejawiać pociąg do piękna odkry­wanego w tym, co intymnie stałe, rozsądnie wypróbowane, wolne od gwałtu na naturze.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!