W KAŻDYM PRZYPADKU

W każdym przypadku uwidacznia się jedna i ta sama właściwość sztuki: otwarcie na codzienność. Ta właściwość, powszechnie uważana za znamienną dla sztuki Wielkiej Awangardy, wymaga jednak uważniejszego przestudiowania. Problem awangardowego stosunku do co­dzienności jest bardziej złożony, niż to wynikałoby z lektury manifestów czy z analizy poszczególnych realizacji artystycz­nych. Wymaga on zastanowienia się nad ogólną problematyką stosunku sztuki i codzienności oraz badań porównawczych, zestawiających formy realizacji tego stosunku w różnych okre­sach artystycznych. Także w obrębie samej awangardy rela­cja sztuka — codzienność posiadała kilka wymiarów, często wchodzących we wzajemną sprzeczność.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)