TEORIA POTRZEB

Teoria potrzeb nie może nam w niczym odsłonić roli pięk­na w życiu człowieka. Teoria ta okazuje się raczej tylko orę­downiczką „dogodnych cnót społecznych” (Galbraith) sakra- lizującą zastane konwencje, służy przeistoczeniu ich w dog­mat. Przekonanie, w myśl którego teoria potrzeb miałaby być nauką empiryczną jest naturalistyczne . Zrekonstruujmy sens kantowskiej kategorii bezinteresow­nego sądu smaku.Sąd o pięknie jest czymś pojęciowo i treściowo bardzo ubogim. Często ogranicza się do słów „To piękne”. Parafra­zując Kanta uwagi na temat zgodności czynu z prawem mo­ralnym moglibyśmy w tym duchu stwierdzić, że zgodność werbalnego sądu estetycznego z wartością czegoś może być „nader przypadkowa i wątpliwa”, a zasada leżąca u podstaw tak rozumianego sądu może być zupełnie nieestetyczny.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!