SZUKANIE SZCZĘŚCIA W SOBIE

Gotów jest on szczęścia „szukać w sobie, a nie naokoło”, ponieważ „nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da”. Poza tym „na sławę i bogactwo nie każdego stać, a szczęście jest jak woda i każdemu chce się pić”. Folklorystyczna wyobraźnia pod­suwa chłopu obraz nieszczęśliwego króla, który „miał wszyst­kiego w bród, ale nigdy mu się nic nie śniło”. Obraz ten objęty jest racjonalizacją i kompensacją jako mechanizmami obronnymi w perspektywie osobowościowej. W istocie jednak ma charakter epifandczny, objawiający merytoryczną trafność obserwacji człowieka w ogóle.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!