SZTUKA SYMBOLICZNA

Dzieło sztuki symbolistycznej wy- obcowywało się ze świata rzeczywistego, czyniąc przeżycie estetyczne aktem transcemdującym realność w stronę różno­rako pojmowanego „sacrum estetycznego”.Przykładem takiej tendencji może być twórczość Stefana Mallarmś’ego, któfry usiłował stworzyć Księgą mającą zastą­pić świat. Jak pisał Jorge Segovia: „Mallarmś wzniósł gmach, w którym znajdowało się jedno tylko wyjście: w kierunku języka” . W tym samym kierunku podążali także i inni: ro­syjscy poeci-symboMści teoretycznie i w realizacjach twór­czych przeciwstawiali „język poetycki” „językowi praktycz­nemu”, a Sar Pśladan głosił kapłańskie powołanie artysty. Asemantycznie pojmowana muzyka uznana została za sztukę naczelną, wzór dla sztuk pozostałych.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)