SZEROKIE ROZPOWSZECHNIENIE

Rzecz jasna tym, szeroko zresztą w Szwecji rozpowszech­nionym eksperymentom oświatowym, nie udało się utrzymać przy życiu domowej wytwórczości. Wymagałoby to zahamo­wania procesu uprzemysłowienia. Ale można w tych właśnie eksperymentach dopatrywać się korzeni współczesnego roz­woju szwedzkiego i w ogóle skandynawskiego wzornictwa. Istotne wydaje się tu jednak zwrócenie uwagi na fakt, że war­tości estetyczne są tu jakby wynikiem, konsekwencją upo­wszechniania wartości nieestetycznych a moralnych i społecz­nych. Nie są one odświętną, wyodrębnioną z życia, z codzien­ności, enklawą. Nie są upiększeniem życia. Mówiąc więc o este­tyce codzienności wyjść trzeba nie od kryteriów estetycznych, ale od tych wartości, które w życiu codziennym są regulato­rami stosunków międzyludzkich.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!