SZCZEGÓLNE WARTOŚCI

Mężczyźni preferują programy sportowe, kobiety chętnie oglądają sztuki teatralne, filmy i programy rozryw­kowe. Uczestnictwo w imprezach ogranicza się do udziału w występach estradowych, przedstawieniach cyrkowych, dys­kotekach i zabawach organizowanych przez zakład pracy. W zasygnalizowanych przypadkach kontakt z wartościami es­tetycznymi jest pobieżny i ograniczony, nie prowadzi do po­szerzenia możliwości intelektualnych i emocjonalnych człon­ków rodzin. Szczególne wartości estetyczne przejawiają się na płasz­czyźnie ,Mitury mieszkania”, zagadnienia pomijanego w wie­lu współczesnych polskich opracowaniach na temat uczest­nictwa w kulturze. Ujawnienie swoistych wartości, w tym i estetycznych, przy urządzaniu własnego mieszkania, jest zja­wiskiem w niewielkim tylko stopniu dostrzeganym w teorii wychowania, a także w wychowaniu naturalnym.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)