ŚWIĘTO I CODZIENNOŚĆ

Opozycja: święto — codzienność bywa czasami mylnie utożsamiana z inną: sacrum — profanum. Przyjmuję, że świę¬to to domena sacrum, podczas gdy codzienność jest opano¬wana przez profanum. Nie oznacza to jednak koniecznej roz- łączności codzienności i sacrum: na obszarze codziennego życia istnieją enklawy sacrum, a wiele ludzkich spraw posiada sak¬ralne podłoże. Faktem jest jednak, że ostatnie stulecia cywili¬zacji (przede ‚wszystkim — europejskiej) prowadzą nas ku światu, w którym granica między świętem a codziennością pokrywać się będzie z opozycją: sacrum — profanum i w któ¬rym triumfujący Urizen przemieni święto w misteria na cześć Rozumu, Porządku i Zdyscyplinowania.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)