SIŁA NAPĘDOWA

Nie złości się ; w życiu codziennym, nie przeklina w sytuacjach ostatecznych, ; ponieważ dysponuje dębową cierpliwością, wyrosłą w bezustan- | nym, wielogeneracyjnym kontakcie z niedostatkiem. A także ‚ w kontakcie ze świadomością, że człowiek jest rzeką dwoiste- ; go nurtu, płynącego w dwóch przeciwstawnych kierunkach.Życie i śmierć — to są właśnie te dwa prądy równocześnie ; dane człowiekowi. Płyną, jak powiedziałem, w dwóch prze- ; ciwnych kierunkach, ale nie pomylą się, nie zatracą swych : nurtów, jako że „nie zawsze jest księżyc na niebie, a śmierć zawsze”.  Nierozerwalność życia i śmierci, w ogóle koncepcja czło­wieka jako jedności złożonej z życia i śmierci stwarzają okazję do zastanowień nad źródłem i charakterem estetycznej aktyw­ności chłopa.Siłę napędową tego typu aktywności upatrywałbym w do­świadczaniu niedostatku oraz duchowej konieczności zapano- wywania nad nim, przezwyciężania go.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)