SACRUM ESTETYCZNE

Równie istotne jest to, że sztuce właśnie, tej „anty- -codzienności”, przypisana została realność, prawdziwość i war­tościowość. Oddzielenie sztuki i codzienności to przeciwstawie­nie sferze bytu doskonałego płaskiej wegetacji filistrów. Sztu­ka modernistów jest realna i prawdziwa, jest tym, co istnieje samo dla siebie, podczas gdy życie może co najwyżej,, jak twierdził Oscar Wilde nieudolnie ją naśladować.Tak wyglądało tło przewrotu awangardowego: sztuka, i ar­tysta radykalnie .odseparowani od codzienności; sztuka war­tościowana dodatnio, codzienność — zanegowana. Oddzieleniu sztuki od codzienności towarzyszył pogłębiający się dystans tej pierwszej wobec sfery sacrum. Sztuka zyskuje wartość autonomiczną: własne „sacrum estetyczne”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)