RZECZ PIERWSZOPLANOWA

Dla homo faber rzeczą absolutnie pierwszoplanową jest od­dawanie się takiej aktywności, która by zaspokajała potrzeby praktyczne. Nie twierdzę, że homo faber obce są normalne potrzeby estetyczne. One goszczą w nim jak w każdym czło­wieku, tyle że nie mają charakteru samoistnego, zawsze sprzęg­nięte są z praktycznymi i w tym sensie mają sparaliżowaną moc inspiracyjną. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wytwory wyłącznie estetycznej aktywności chłopa, na przykład wiel­kanocne pisanki, świątki, to bez trudu zauważymy, iż w nie­wielkim stopniu bywają estetyzowane, upiększane, rytualizo- wane. Inaczej rzecz ujmując, indywiduum raczej powiela pe­wien schemat niż kreuje coś od siebie, raczej utrwala kon­wencję obowiązującą w środowisku niż łamie ją po to, by wprowadzić coś autentycznie własnego, oryginalnego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)