ROZMAITOŚĆ TRADYCJI

Roz­maitość tradycji artystycznych i ogólno-kulturowych. Wyróżnione, punkty, nie wymagają szczególnych komentarzy. Dodam tylko pewne uwagi uzupełniające do punktu dru- ; giego. Względnie łatwo jest odróżnić symetrię i umiar od cha­rakterystycznej brzydoty. Zadaniem o wiele trudniejszym j jest określenie wzniosłości i dramatyczności w taki sposób, aby stała się jasna zachodząca między nimi różnica. Zwróćmy | jednak uwagę, że wymienione w poprzednich zdaniach war- i tości estetyczne (a także wiele innych) stanowią pewne ogól- j ne kategorie wartości. Poszczególne przedmioty, dzieła sztu­ki lub zdarzenia posiadają owe wartości w ich osobliwym, konkretnym kształcie.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!