ROSNĄCA SFERA POTRZEB

Rośnie sfera potrzeb, to jest oczywiste i niewątpliwe. Człowiek roz­wija się rozbudowując swoje potrzeby. Można ten fakt ak­ceptować lub patrzeć nań krytycznie, ale jest prawdą, że czło­wiek swą aktywnością stwarza nowe potrzeby, dawniej me odczuwane czy nawet nieznane.Czy odnosi się to także do sfery wartości? Tu juz mamy wątpliwości. Z jednej strony bowiem możma dowodzie, ze niektóre wartości powszechnie dziś uznawane co me za­wsze jednak oznacza, iż w praktyce cenione i chronione czy realizowane — zajmowały niegdyś inne miejsce w hierarchii, lub zgoła były kwestionowane. Na przykład wartość ludzkie­go życia, która w różnych okresach i kulturach różną mie­wała „cenę”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)