ROLA JAKĄ ODGRYWA SZTUKA

Już dzisiaj zanika świadomość sakralnej genezy i takiegoż znaczenia wielu czyn­ności codziennych. Świat radykalnego oddzielenia „święta- -sacrum” i „codziennośd-profanum” staje się coraz bliższy. Jednocześnie, coraz częściej podejmowane są próby odzys­kania dawnego typu codzienności, odbudowania jej tradycyj­nej więzi z sacrum. Obok przeróżnych nurtów kontrkultury, niebagatelną rolę pośród tych starań odgrywa sztuka. Dzieje sztuki są w interesującym nas aspekcie paralelne do losów pierwiastka sacrum. Od chwili ustabilizowania się jej sytuacji, co masąpiło w dobie Renesansu, obserwujemy po­głębiającą się izolację dziedziny artystyczności od życia co­dziennego. Sztuka lokalizuje się w egzystencjalnym prześwi­cie, odgranicza od świata powszedniego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)