PRZEDSTAWIONE MOMENTY

Pirzedstawione. wybiórczo momenty, w których ujawniają się w obrębie rodziny wartości estetyczne pozwalają na sfor­mułowanie kilku uogólnień wymagających jeszcze szerszego potwierdzenia w dalszej pracy badawczej. Wszechstronny roz­wój jednostki, a także i postaw estetycznych zależy od za­datków wrodzonych i wpływu środowiska, w którym ona ży­je. Czynnikami środowiska indywidualnego jest stopień wy­kształcenia rodziców oraz ich kwalifikacje zawodowe. Wy­posażenie mieszkań w meble standardowe, urządzenia sani­tarne, techniczne, wystrój wnętrza, potrzeby estetyczne rodzi­ców, przekazywane sądy o wartościach estetycznych, oceny estetyczne, nawyki w zakresie ubioru, higieny osobistej, są czynnikami kształtującymi wartości estetyczne u dzieci w ba­danych rodzinach.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)