PRZEDSTAWIONE JAK ŚWIĘTO

Codzienności przeciwstawiane jest zwykle święto. Rozu­miem je jako sferę, w której codzienna czasoprzestrzeń zastaje przekroczona i reaktywowany jest czas święty, mityczny bez- czas; jako sferę, w której na człowieka zostaje złożona odpo­wiedzialność za świat. Każda czynność nabiera wówczas zna­czenia; nic nie dzieje się przypadkowo, lecz posiada wymiar rytualny. W perspektywie mitycznej świat jawi się w pełni usensowiniony a każda jego cząstka, każde zdarzenie, jest re­alizacją wyższego porządku. Święto jest czasem, w którym człowiek porzucając instrumentalizm codzienności odzyskuje swoją ludzką wartość i godność, czasem, w którym zniesiona zostaje granica między nim a naturą.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!