PROPAGOWANIE SZTUKI

Dodam tutaj, że propagowanie sztuki za pomocą perswazji i sugerowania ocen nie przyczynia się w niczym do jej po­znania ani do pobudzenia społecznej wrażliwości poznawczo- -emocjonalnej. Jeżeli wyjaśnimy publiczności, prezentując jej pewne malowidła, na czym polegają osobliwe własności plamy impresjonistycznej i jej funkcja w ogólnej koncepcji tego kie­runku, przyczynimy się do ożywienia i wysubtelnienia jej wrażliwości poznawczo-emocjonalnej a także do lepszego zro­zumienia impresjonizmu. Podobny efekt osiągniemy, tłumacząc publiczności, na czym polega determinacja losowa związku między elementami składowymi jakiejś realizacji awangar­dowej i jakie wywołuje ona efekty w odróżnieniu od deter­minacji opartej na związkach logiczno-przyczynowych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!