PROFIL KSZTAŁCENIA

Potwierdzeniu opisywanego ożywienia myśli estetycznęj mogą służyć następujące fakty:Do profilu kształcenia w szkołach wyższych i zawodo­wych na kierunkach o profilu pedagogicznym, jak germanisty- ka, pedagogika inżynieryjna czy wychowanie obywatelskie wprowadzono od początku lat siedemdziesiątych estetykę ja­ko przedmiot obowiązkowy. Obejmuje on główne zagadnienia percepcji i oceny estetycznej, rozwijania potrzeb estetycznych i wychowania estetycznego, ujętych w ścisłym związku z kul­turą, sposobami życia i sztuką*. Z chwilą przejścia na pięcio­letni system kształcenia nauczycieli (1982) zmienił się wpraw­dzie czas i sposób wykładania przedmiotu, pozostała jednak treść dyscypliny zorientowanej na dzień powszedni socjalizmu i uwarunkowanej potrzebami kulturalno-politycznymi .

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)