PRÓBA ZWARTEGO OPISU

Próbę bardziej zwartego opisu teorii kompleksowego prze­kształcenia estetycznego otoczenia dali Bachler, Letsch i Scharf w pracy Estetyka, człowiek, otoczenie kształtowane  . Autorzy, w nawiązaniu do głównych tez myśli este­tycznej w NRD, strali się rozwinąć niektóre z nich. Dotyczy to głównie koncepcji podmiotowo ukierunkowanego całościo­wego procesu życiowego.„Tak zbudowanej teorii estetycznej nie można wydedukować z samej- tylko sztuki, ani z techniki, ani z przemysłu. Jej punktem wyjścia może być tylko funkcjonalny zespół odniesień ugruntowany w podsta­wowych warunkach działania człowieka, w jego percepcyjnej aktyw­ności społecznej…”

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)