PRACA MODLITWĄ

Przykładanie własnych rąk do ziemi jako Natury, do jej płodów w postaci zboża, lasu itp. jest niemal tożsame z modlitwą do Stwórcy, albo raczej jej substytutem. Im cięższa praca, tym większa nadzieja na łaskę. A więc pracą chłop się modli. Pracując ciężko, nie grzeszy. Co więcej, ciężka praca jest synonimem kary ponoszonej tu, na ziemi, w imię późniejszego raju. Tylko niepróżniacza egzys­tencja jest w stanie wyrwać chłopa z potopu anonimowości, stać się apelem do Pana Eoga, by raczył.zapamiętać udręczo­nego homo faber. Tymczasem żniwiarka jest oślepiającym przykładem bezosobowości ucieleśnionej w standardowych przedmiotach, nie wytworzonych przez chłopa osobiście, tylko przyprowadzonych z obcego, zewnętrznego świata.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)