POTRZEBA KONTAKTU ZE SZTUKĄ

Udostępniając, uprzystępniając i upowszechniając najważniejsze dzieła różnych dziedzin sztu­ki wychowanie będzie wywoływało u ludzi potrzeby codzien­nego kontaktu ze sztuką opartego o przeżycie — rozszerzające możliwości intelektualne i emocjonalne człowieka. Wychowa­nie przez sztukę musi stać się dziedziną pracy wychowawczej wszystkich ogniw systemu oświatowego i kulturalnego — ele­mentem powszechnej edukacji kulturalnej. Wówczas wartości estetyczne będą nieobce każdej rodzinie i w każdym środo­wisku. Jedną z najbardziej charakterystycznych i budzących naj­mniej wątpliwości cech awangardowego przewrotu artystyczne­go pierwszego trzydziestolecia dwudziestego wieku jest zmiana postawy artysty wobec sfery życia codziennego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)