POJĘCIE UCZESTNICTWA

Nie chodzi tu jednak o przedstawienie całej sieci ról społecznych, a o wy­odrębnienie tych, które są w pewnym sensie graniczne, a tak­że takich, w których człowiek może, czy nawet powinien stykać się z wartościami estetycznymi. Nie upieram się jed­nak przy kompletności tej listy, natomiast chciałbym szcze­gólną uwagę zwrócić na brak w niej roli „uczestnika”. Pojęcie uczestnictwa jest niezwykle powszechne. Wystarczy wziąć gazetę by zorientować się, jak często słowo to wystę­puje, przede wszystkich w języku oficjalnym. Uczestniczymy w zebraniach i w nabożeństwach, w życiu publicznym i — rzecz jasna — w kulturze. Był czas, stosunkowo niedawno, gdy pojęcie to nie było wcale tak często jak dzisiaj używa­ne, czy wręcz nadużywane.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)