PODSTAWOWE FORMY KSZTAŁTOWANIA POSTAW

Zbada­nie podstawowych form kształtowania i kształtu postawił Kuhne na czoło swoich rozważań i rozwinął z tej pozycji pod­stawową typologię cech kształtu:    kształt     techniczny, kształt praktyczny, 3) kształt estetyczny. Starał się ją na­stępnie uściślić, gdy chodzi o wzajemne zróżnicowanie tych cech pod względem determinacji, fenomenów i funkcji. Spra­wą niezwykle ważną dla koncepcji estetycznej L. Kuhne jest wyraźne odniesienie do sfery psychicznej czyli „emocjonalności estetycznej” . Pisze on:„Nawet gdy psychika, szczególnie zaś sfera emocjonalna stanowią czyn­nik decydujący a tym samym bezpośrednie kryterium cech estetycz­nych, nie upoważnia to do ignorowania materialnej determinacji tej własności psychiki…”

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!