PIĘKNO I CZYN

Estetyka w swej tradycyjnej postaci zdaje się być baśnio­wą krainą, w której szczęśliwie panuje nieskalane interesow­nością piękno, rozkoszą darzące poddanych, przejrzyście zdys­tansowane od innych klas wartości, a główną cnotą jest cnota czystości. Baśń, jaką się przed nami snuje zamknięta jest dla gwałtu, którego źródłem mogłoby być piękno zgwałconej, a co najwyżej odsłania przed nami obraz sceny, na której dokona­ny gwałt funduje piękno dramatu. Tymczasem obraz z teatru życia realnego okazuje się miej­scem nieadekwatnie użytych kategorii i fałszywych postaw.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!