PIĘKNIE, GUSTOWNIE, DOBRZE

Używałem wyżej określeń — pięknie, gustownie, dobrze, funkcjonalnie. Za tymi określeniami jednak kryje się rzeczy­wistość o wiele głębsza niż są ją w stanie oddać obiegowe pojęcia w tym kontekście z reguły używane. Co to bowiem znaczy przedmiot użytkowy funkcjonalny, dobrze zaprojek­towany i wykonany, wreszcie — piękny? Szwecja przez wielu jest dzisiaj uważana za ojczyznę naj­bardziej zhumanizowanego, wspaniałego wzornictwa przemys­łowego. Wyróżnia je swoista moralność, w której prawda i ucz­ciwość znajdują swoją niezwykłą, praktyczną konkretyzację.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)