PERCEPCJA LITERACKA

Miało to i ma dla percepcji lite­rackiej w obrębie estetyki dnia codziennego doniosłe kon­sekwencje i znaczenie. Percepcja literacka traktowana jako związek wszystkich jej na siebie oddziałujących czynników: czynnika auktorialnej wytwórczości tekstu, społecznie i in­stytucjonalnie uwarunkowanego pośrednictwa oraz recepcji czytelnika — występuje w teorii coraz silniej jako usytuowany w codzienności, w niej uwikłany, z niej czerpiący siły i jej służący proces kolektywnego porozumiewania się, jako część społecznej praktyki. Tak status jak i pojęcie funkcji działania literackiego, rolę autora i samo dzieło traktuje się w coraz większym stopniu jako części składowe społecznego procesu zespołowego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)