OGRANICZENIA SZTUKI

Sztuka odgranicza się więc od świata faktów posiadających wymiar realny; transcenduje codzienność. Procesowi temu towarzyszy równoległe zjawisko dystan­sowania się sztuki wobec sacrum. Historia sztuki, aż po dzień dzisiejszy, to jej postępująca sekularyzacja. Wartości estetycz­ne autonomizują się, zrywają więzi z metafizycznym podło­żem. Autoteliczność struktury artystycznej staje się w rezul­tacie jedynym celem działań artystycznych, a kolejne doktry­ny i teorie (resp. filozofie) sztuki są jedynie próbami racjona­lizacji tych procesów.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)