ODRZUCONA KONCEPCJA

Awangarda odrzuciła koncepcję sztuki wy- oboowującej człowieka z codzienności, sztuki, która daje mu poczucie pełni tylko wówczas, gdy rezygnuje dla niej z rze­czywistości. Awangardziści przeciwstawili utopii , .sztuki poza światem”  inną utopię: sztukę przywracającą człowiekowi co­dzienność, czyniącą świat ludzkim domem. Awangarda wyrosła ze sprzeciwu zarówno wobec zastanej rzeczywistości (co łączy ją z modernizmem), jak i wobec defensywnej koncepcji sztu­ki, koncepcji, która skazywała artystów na wybór między by­towaniem na marginesach życia społecznego a sprzedaniem się na usługi kultury oficjalnej.Jeżeli rzeczywistość jest zła, jeżeli nie stwarza człowie­kowi możliwości pełnej samorealizacji i godziwej egzystencji^, to nie pozostaje nic innego, jak zmiana tej rzeczywistości.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!