O AWANGARDOWEJ POSTAWIE WOBEC CODZIENNOŚCI

Symbolistycz- ne taedium vitae wyparte zostało przez zdecydowany zwrot ku codzienności. Nowa – postawa posiadała różne formy mani­festacji, przybierając postać zaangażowania politycznego bądź. społecznego, lub zaangażowania uwidaczniającego się w cha­rakterze podejmowanej twórczości. Innym razem była świa­domym i celowym prowokowaniem odbiorców, drażnieniem ich gustów i przyzwyczajeń, wywoływaniem publicznej irytacji i skandalu. Kiedy indziej znów przejawiała się w naruszaniu granic między sferą codzienności a obszarem sztuki, narusza­niem likwidującym jakościowe różnice między zjawiskami obu dziedzin albo poprzestającym na wzajemnym wykorzystywa­niu się.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)