NOWY RODZAJ UROCZYSTOŚCI

Pojawił się nowy rodzaj uroczystości rodzinnych — zjazdy rodzinne or­ganizowane są w pomieszczeniach instytucji kultury w opar­ciu o przygotowany scenariusz. Wymienione uroczystości ma­ją zwłaszcza dla starszych członków rodzin przyporządkowane wartości estetyczne o charakterze odświętnym. Warto zasygnalizować interesujące zjawisko .— kształto­wana się nowych wartości estetycznych u starszej młodzieży w badanych rodzinach robotniczych. Uwidacznia się tu > szcze­gólnie wpływ instytucji II i III układu kultury. Często ele­menty dekoracyjne pomieszczeń zajmowanych przez młodych odbiegają od całości mieszkania, są tam kolekcje proporczy­ków, znaczków turystycznych, ujednolicone reprodukcje, fotosy aktorów, członków zespołów muzycznych, książki dobrane te­matycznie do zainteresowań, kolekcje płyt i tasm magneto­fonowych oraz aparatura do ich odtwarzania.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!