NA WSZYSTKO

Głód, jak widzimy, nadaje się „na wszystko”, zupełnie tak samo jak w przypadku drzewa dębowego czy prostej słomy. Głód ma charakter smaku uniwersalnego. Taki właśnie smak uniwersalny pozwala homo faber z postnych kartofli wydo­bywać rozmaite inne smaki dzięki sztuce jedzenia, która an­gażuje rozum również, nie tylko gęby i brzuchy. Owym sma­kiem uniwersalnym jednocześnie rządzi zasada dyferencjacji. To zróżnicowanie założone jest u samych podstaw głodu. Głód to nic innego jak niezaspokojona potrzeba pokarmu. Im bar­dziej urozmaicony pokarm, tym większa przyjemność z zas­pokajania głodu. Od urodzenia do śmierci człowieka potrzeba pokarmu i przyjemność z jej zaspokojenia są ze sobą powią­zane i zróżnicowane, gdyż nie sposób wyżyć w oparciu o je­den monotonny kartofel.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!