NA POLU TEORII

Wyzwolił on także na polu teorii silniejszy i skuteczniejszy niż kiedykolwiek — od czasu lat dwudziestych — atak prze­ciwko metodologicznym podstawom oraz samej definicji przed­miotu ujmowanego sztukocentrycznie. Sprawy te są rozwa­żane przez wszystkich czołowych estetyków ostatnich lat . Procesowi, który estetykę materialistyczną w ustroju so­cjalistycznym podnosi do rangi niezbywalnej dyscypliny nauk społecznych wyznaczając jej powszechną, interdyscyplinarną i integracyjną funkcję, który estetykę na co dzień i dla codzienności determinuje w odniesieniu do kultury szeroko pojętej nie zaś tylko do samych sztuk — poświęcone są ni­niejsze uwagi.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)