MORALNOŚĆ ULEGA URZECZYWISTNIENIU

Przeciwko rozpatrywaniu piękna w obszarze moralności rzekomo ma przemawiać jego bezinteresowny charakter. W świetle przekonania, że o moralności stanowi sposób reali­zacji wartości argumentem rozstrzygającym tę kwestię jest odpowiedź na pytanie czy wartości estetyczne są realizowalne. N. Hartmann odpowiada negatywnie. Jego zdaniem „dziedziny niepełnej rzeczywistości”, etyka i estetyka są rozłączne. Mo­ralność jest dziedziną przewagi konieczności nad możliwością, sfera piękna a szczególnie sztuka jest dziedziną przewagi moż­liwości nad koniecznością. Moralność polega na urzeczywist­nieniu, sztuka na odrzeczywistnieniu.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)