MODERNISTYCZNA NIEZGODA

Stwierdziłem wcześniej, że modernizm był reakcją na no­we sytuacje społeczne, polityczne i ekonomiczne. Był zamknię­ciem się sztuki w sobie samej, w drnię jej własnego przetrwa­nia. Był pielęgnowaniem wartości, które społeczeństwo miesz­czańskie odrzuciło i skazało na zagładę. Awangarda także była reakcją na zaistniałą sytuację, bun­tem przeciw warunkom zewnętrznym. Ale buntem innego ty­pu. Przede wszystkim, jej twórcy zajęli odmienną niż sym- boliści postawę wobec codzienności. Modernistyczna niezgoda na kształt rzeczywistości przybrała formę odwrotu, ucieczki od pogardzanej codzienności. Symboliśoi tworzyli swflje włas­ne rezerwaty, enklawy piękna d wyobraźni otoczone bezmia­rami pospolitości.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!