KULTURA ROBOTNICZA

Kultura robotnicza ujmuje szereg zjawisk, wśród których  istotną rolę odgrywa tradycja. Jej wpływ „… rua formy uczestnictwa w kulturze na postawy i wzory zachowań w czasie i pracy i po pracy, na aspiracje i uznawane systemy wartości | jest ogromny i bardzo złożony” . W kulturze robotniczej ście­rają się różne systemy wartości estetycznych ‚O bardzo zróż­nicowanym stopniu natężenia. Mają one bardzo często charak­ter odświętny i orientacja ku nim ujawnia się tylko w czasie wolnym, wyznaczanym przez rytm pracy zawodowej. Robot­nicy są odbiorcami sztuka o niewielkich aspiracjach estetycz­nych, poszukującymi w sztuce przede wszystkim rozrywki, natomiast odstręczają ich dzieła mistrzowskie, realizujące wy­sokie wartości estetyczne, poza nielicznymi wyjątkami.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)