KRYTERIA WŁAŚCIWE W SZTUCE

Opozycja między sztuką a życiem wyraża się niekoniecznie w tym, że sztuka jest „piękna” bo wiemy, że tak nie bywa zawsze, ani być nie musi; życie zaś nie zawsze i nie dla każdego jest piekłem brzydoty, bo na szczęście można je przeżyć inaczej. Opozycja ta wyraża się chyba prze­de wszystkim i najpowszechniej w odmienności kryteriów wartościowania. Kryteria estetyczne właściwe są sztuce; życiu, codzienności pozostają inne miary, np. prakseologiczne.Codzienność jest tym, w czym jesteśmy — na co dzień właśnie — bez reszty zanurzeni. Natomiast„postawa prawdziwie estetyczna — jak twierdzi S. Baley — wymaga koniecznie, aby ten, kto ją przybrał, rozdwoił sdę poniekąd (…) Ażeby coś przeżywać estetycznie, trzeba się umieć zdobyć na pewną swobodę, na „bezinteresowność” przypatrywania się niejako z boku i od zewnątrz.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!