JAK KRZYŻ

Jest to raczej podpatrywanie, wzorowanie się na przeszłości, utrwa­lanie jej. Mimo minimalnego udziału gry wyobraźni podmiotu „tworzącego”, nieporadności w zakresie wydobycia formy itp. w kontakcie z wytworami estetycznej aktywności chłopa ma­my poczucie, iż niejako wprost dotykamy całego fundamen­talnego zestawu doświadczeń: prostoty cierpienia, ascezy cierp­liwości nieporadności czy naiwności zachwytu, onieśmielonej grozy, bezskrzydłej wzniosłości. Dzieje się tak, ponieważ źródłem owej estetyzacji jest przeżywanie świata na sposób religijno-metafizyczny: „Bo chłopska dusza, jak zawsze, piechotą, konikiem, nie spiesząc się, żeby broń Boże dnia czasem nie przegonić. Dla niej każda droga do śmierci prowadzi, każde życie krzyż.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)