IZOLACJA OD CODZIENNOŚCI

Izolacja od codzienności, odraza do nędzy świata filistrów, charakteryzowała nie tylko sztukę rozumianą przedmiotowo (jako zbiór dzieł). Artysta całą swoją egzystencją dystansował się .wobec społecznej codzienności. Jednostkowa codzienność twórcy ulegała transformacji: airtystą było się już nie tylko poprzez twórczość, było się nim w każdej sekundzie życia. Takie przeświadczenie doprowadziło do pojawienia sdę, a wła­ściwie do ustalenia i rozpowszechnienia zjawiska określanego mianem „cyganeria” (la Boheme). Typ poete maudit, którego pierwszych reprezentantów opisywał Paul Verlaine *, pozostał odtąd stałym elementem życia artystycznego.Modernistyczną postawę charakteryzuje nie tylko radykal­ne oddzielenie sztuki i codzienności, oddzielenie, któremu to­warzyszy laicyzacja kultowych wartości sztuki, czyniąca z tej ostatniej dziedzinę autonomiczną, królestwo wartości najwyż­szych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!