INNY TYP AKTYWNOŚCI

Innym typem aktywności kulturalnej rodziny robotniczej jest dość powszechnie spotykane uczestnictwo w kulturze wie­lokierunkowe, doraźne i powierzchowne, nie wywołujące sil­niejszych przeżyć estetycznych. W tym przypadku dużą rolę w życiu rodziny spełnia radio i telewizor. Radio towarzyszy przy wykonywaniu różnych czynności w gospodarstwie do­mowym i w czasie odpoczynku. Najchętniej słuchanymi au­dycjami są — audycje rozrywkowe, muzyczne, dziennik, po­gadanki fachowe np. dotyczące uprawy działki. Kobiety regu­larnie słuchają odcinków powieści radiowych: W Jezioranach i Matysiakowie. Programy telewizyjne są oglądane prawie codziennie.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)