IDEOLOGIA UCZESTNICTWA

Mówiąc więc naprawdę o estetyce życia codziennego mu­simy się wyzwolić z okowów myślowych, któreśmy częściowo sami sobie narzucili, częściowo zaś dali narzucić przez realnie istniejący dualizm rzeczywistości współczesnej kultury. Oto przykład pod wieloma względami charakterystyczny. Z perspektywy „ideologii uczestnictwa” traktowanie jakiegoś utworu muzycznego, jako „muzycznej tapety” — np. praca przy włączonym odbiorniku radiowym, z którego „płynie mu­zyka”, którą się słyszy, ale której się nie słucha — jest nie tylko bezwartościowe; gorzej — bywa uważane za dowód niskiego poziomu muzycznej kultury. Sąd taki jest niczym nie uzasadniony.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)