IDEAŁY, WZORY, WARTOŚCI

Ideały, wzory wartości określające stosunek między czło­wiekiem a jego pracą, stosunki międzyludzkie w procesie pra­cy, dla wielu badanych nie mogą się urzeczywistniać w re­alnych kształtach z uwagi na obiektywne przyczyny leżące poza daną grupą społeczną. Powoduje to, że rodzice dla swo­ich dzieci pragną czegoś innego — nie chcą, by szły w ich ślady, starają się nie narzucać swojego zawodu. Do rzadkich przypadków należy przekazywanie zawodu z ojca na syna. Trudno jest mówić o wartościach estetycznych dostrzeganych powszechnie w pracy — jednak ten problem widzą robotni­cy _ twórcy, amatorzy różnych dziedzin, sztuki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)